نحوه باز کردن درب اتوماتیک بدون ریموت

نحوه باز کردن درب اتوماتیک بدون ریموت

امروزه از درب های اتوماتیک برای عبور مرور در بانک ها، فروشگاه های بزرگ و حتی مراکز فروش استفاده می شود. درب های اتوماتیک با استفاده از نیروی برق و موتور کار می کنند از این رو هنگام قطع برق