چگونه درب قدیمی را با درب ضد سرقت تعویض کنیم؟

تعویض درب قدیمی با درب ضد سرقت

یکی از سوالاتی که برای اغلب خریدارن درب ضد سرقت پیش می آید این است که آیا میتوان درب های معمولی را با درب های ضد سرقت تعویض کرد؟ پاسخ مثبت است. تعویض درب های قدیمی و معمولی با درب