استخر، سونا و جکوزی هوشمند

استخر، سونا و جکوزی هوشمند

استخر، سونا و جکوزی هوشمند هوشمند سازی استخر، سونا و جکوزی یکی از جالب ترین و جدیدترین بخش های خانه های هوشمند است. مهمترین مزایای هوشمندسازی استخر، سونا و جکوزی: امکان کنترل هوشمند کیفیت و سلامت آب امکان کنترل هوشمند