آموزش تصویری نصب قفل برقی سیزا Cisa

قفل برقی کله گاوی

آموزش تصویری نصب قفل برقی سیزا Cisa باز کردن قفل درب حیاط با زدن دکمه آیفون شاید یکی از دلایل اصلی بستن قفل برقی باشد. اینکه شما با مشاهده تصویر یا صدای افراد بتوانید با زدن دکمه آیفون درب را