نحوه باز کردن و بستن مغزی و دستگیره اتاق خواب

نحوه باز کردن و بستن مغزی و دستگیره اتاق خواب

همیشه ممکن است برای شما هم این اتفاق بیفتد که دستگیره درب اتاق به خوبی بسته نشود و نیاز به خرید دستگیره جدید داشته باشید. در این هنگام حتی ممکن است با باز کردن مغزی درب اتاق مشکل را در