با این راهکارها مانع از خرابی مغزی قفل برقی شوید:

خرابی مغزی قفل برقی

قفل های برقی در حال حاضر یکی از پرکاربردترین قفل ها میباشند که خود انواع متعددی دارند. یکی از مشکلات رایج در مورد این قفل ها خراب شدن مغزی آنها بر اثر باز و بسته شدن مکرر با کلید است.