کرکره برقی پارکینگ

کرکره برقی پارکینگ

در سال های اخیر از کرکره های برقی اتوماتیک، اغلب به عنوان درب اتوماتیک پارکینگ استفاده می کنند. در این مقاله نگاهی کلی به کرکره برقی اتوماتیک و کاربرد آن در پارکینگ ها می اندازیم. ابعاد کرکره برقی: اندازه رول