دلیل زنگ خوردن چند واحد با هم در آیفون تصویری

زنگ نخوردن آیفون تصویری به دلیل خرابی برد اصلی وصدا

با وجود تمامی فواید نصب آیفون تصویری در هر آپارتمان مشکل زنگ نخوردن یا زنگ خوردن همزمان چند واحد مشکل جدی محسوب می شود. معمولا در تمامی مدل های آیفون تصویری چون تابا، کوماکس، الکتروپیک احتمال زنگ نخوردن تمامی واحدها