معرفی اجزای تشکیل دهنده آیفون تصویری

تفاوت های انواع آیفون های تصویری

معرفی اجزای تشکیل دهنده آیفون تصویری تا همین چند دهه پیش مرم برای آگاه کردن صاحب خانه، در خانه ها را به صورت دستی و با کوبه و حلقه به صدا درمی آوردند. در گذشته افراد تنها پس از باز

نکاتی مهم درباره آیفون تصویری

نکاتی مهم درباره آیفون تصویری

نکاتی مهم درباره آیفون تصویری مهمترین اجزاء تشکیل دهنده آیفون تصویری: پنل یا صفحه دم دری: انواع مختلفی از پنل در بازار موجود است که از نظر ساختار و اجزاء مشابه هستند. معمولا همه آیفون های تصویری دارای قاب های