سیستم روشنایی هوشمند

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم روشنایی هوشمند یکی از جالب ترین بخش های هوشمند سازی منازل، امکان کنترل روشنایی ساختمان حتی از راه دور می باشد. در این روش با استفاده از سیستم bms (هوشمند سازی ساختمان) می توان روشنایی منازل و هر نوع