قفل برقی درب حیاط

قفل حیاطی برقی سیزا ایتالیا

قفل برقی یکی از امکاناتی می باشند که می تواند به درب های پارکینگ ساختمان ها اضافه شود. این قفل های برقی می توانند امنیت را در درب های ورودی اتوماتیک افزایش دهد. شما ” ساکنین تهرانی محترم “می توانید