پارتیشن دوجداره upvc

پارتیشن دوجداره upvc

پارتیشن دوجداره upvc پارتیشن های دو جداره  پروفیل upvc کاربرد هایی متعدد دارند که مهترین آن جدا کردن بخش های مختلف در اداره ها و خانه می باشد. با استفاده از این پارتیشن های upvc می توان تعداد اتاق های