نحوه باز کردن درب یخ زده ماشین

نحوه باز کردن درب یخ زده ماشین

به هنگام زمستان با استفاده از ترمز ضد یخ، زنجیر چرخ باعث جلوگیری از وقوع تصادف می شود.نگهداری خودرو در زمستان باعث جلوگیری از تصادف و آسیب به خودرو می شود. اگر ماشین خود را داخل کوچه پارک کرده اید