راهنمای استفاده از آیفون تصویری کوماکس

راهنمای استفاده از آیفون تصویری کوماکس

🔶عملکرد دکمه های روی آیفون وقتی آیفون کوماکس را نگاه می کنید سه عدد شستی فشاری را میبینید که هر کدام برای عملکرد خاصی تعبیه شده اند. 🔵شستی اول از بالا به پایین:برای دیدن فضای جلوی درب آن را فشار