راهنمای استفاده از آیفون تصویری کوماکس

راهنمای استفاده از آیفون تصویری کوماکس

راهنمای استفاده از آیفون تصویری کوماکس وقتی آیفون کوماکس را نگاه میکنید سه عدد شستی فشاری را میبینید که هر کدام برای عملکرد خاصی تعبیه شده اند. شستی اول از بالا به پایین: برای دیدن فضای جلوی درب آن را