انجام رگلاژ درب خودرو برای رفع گیر قفل درب

انجام رگلاژ درب خودرو برای رفع گیر قفل درب

درب های خودروها جوری طراحی شده اند که در زمان رانندگی به راحتی باز نخواهند شد. مثل درب کاپوت و صندوق عقب که بسیار مقاوم می باشند. درب خودرو تفاوتی که با این دو دارد این است که به صورت