سیستم دسترسی بدون کلید و سیستم کلیدی هوشمند در خودرو ها

سیستم دسترسی بدون کلید و سیستم کلیدی هوشمند در خودرو ها

سیستم دسترسی بدون کلید از طریق دستگاه کنترل از راه دور برای اولین بار در سال ۱۹۸۲به طور آزمایشی بر روی اتومبیلی از شرکت رنو فیوگو در فرانسه آزمایش شد و سپس مورد استقبال قرار گرفت به گونه ای که