آشنایی با قفل های اثر انگشتی

آشنایی با قفل های اثر انگشتی

آشنایی با قفل های اثر انگشتی یکی از قدیمی ترین و کاربردی ترین وسایل امنیتی قفل ها می باشند. انسان از دیرباز تاکنون از قفل ها به عنوان وسیله ای امنیتی برای حفظ اموال شخصی خود استفاده کرده است. کلمه