معرفی دوربین های آنالوگ

معرفی دوربین های آنالوگ

معرفی دوربین های آنالوگ دوربین های آنالوگ از انواع اولیه دوربین های مداربسته هستند که با استقاده از امواج آنالوگ، صدا و تصویر را دریافت و ارسال می کنند. در دوربین های مدابسته آنالوگ کابل های دورشته ای جداگانه تعبیه