مهمترین بخش های خانه برای نصب دوربین مداربسته

مهمترین بخش های خانه برای نصب دوربین مداربسته

ورودی اصلی درب ورودی درب جلویی و پشتی خانه پنجره های طبقه اول شاهراه، راهروهای اصلی پارکینگ و گاراژ حیاط جلویی حیاط پشتی اتاق خواب ها و اتاق کار نکات مهم برای نصب دوربین انتخاب محلی مناسب برای نصب دوربین