عیب یابی سیستم قفل مرکزی خودرو

سیستم قفل مرکزی خودرو چیست؟

سیستم قفل مرکزی سیستمی است با قفل کردن درب راننده تمامی درب ها بسته می شود یا با باز کردن درب راننده تمامی درب خودرو باز می شود. سیستم قفل مرکزی می تواند به دلیل خرابی یا نیم سوز بودن قطعاتی چون فیوز، سوکت یونیت، رله ها، خرابی کنترل ریموت ها یا پمپ ها باشد که باید عیب یابی سیستم قفل مرکزی خودرو صورت گیرد. در این مقاله به عیب یابی سیستم قفل مرکزی که شامل کند شدن قفل، خرابی رله ها و باز نشدن قفل مرکزی با دستگیره داخلی و خارجی درب می پردازیم.

عیب یابی سیستم قفل مرکزی خودرو

عمل نکردن قفل مرکزی خودرو

کار نکردن سیستم قفل مرکزی می تواند به عوامل زیادی صورت بگیرد که می توانید به رفع عیوب آن بپردازید.

 • درآمدن میله سوئیچ از خار پلاستیکی
 • بیرون آمدن سری محرک از پین قفل
 • وجود لقی و عدم اتصال در کانکتور مستر سوئیچ یا رله
 • معیوب بودن (سوکت) مستر سوئیچ
 • معیوب بودن دسته سیم خودرو
 • معیوب بودن رله تایمر قفل مرکزی
 • خرابی دزدگیر

درآمدن میله سوئیچ از خار پلاستیکی

در صورتی که از بیرون سوئیچ خودرو را بچرخانید و تنها درب راننده باز شود و سه درب دیگر باز نشود عملا میله سوئیچ از خار پلاستیکی بیرون آمده است. برای رفع عیب کافیست مطابق عکس زیر میله سویئچ را داخل خار پلاستیکی قرار دهید.

بیرون آمدن سری محرک از پین قفل

کافیست که اتصال محرک ( پمپ) را به پین قفل که در سمت راننده قرار دارد چک کنید و در صورت بیرون آمدن آنرا جا بیندازید.

وجود لقی و عدم اتصال در کانکتور مستر سوئیچ یا رله

سوکت مستر سوئیچ یا سوکت رله را چک کنید و از اتصال آن با دیگر کانکتورها مطمئن شود در صورت وجود لقی آنرا برطرف کنید.

معیوب بودن (سوکت) مستر سوئیچ

 • سلکتور مولتی متر را در موقعیت تست اتصال کوتاه قرار دهیn
 • یکی از پرابهای مولتی متر را به حالت افقی سوکت و پراب دیگر را به حالت عمودی سوکت مستر سوئیچ قرار دهیn
 • در این حالت باید صدای قطع وصل شدن قفل باز کن شنیده شود.
 • در صورتی که صدای قطع وصل شنیده نشود سوکت مستر سوئیچ معیوب است و باید تعویض شود.

معیوب بودن دسته سیم خودرو

برای اطمینان از سالم بودن سیم کشی دسته سیم خودرو می توانید از مولتی متر استفاده کنید.

معیوب بودن رله تایمر قفل مرکزی

 • روش اول برای تست رله قفل مرکزی کانکتور (سوکت )سه خانه روی دسته سیم خودرو را که به کانکتور مسترسوئیچ مونتاژ می گردد مونتاژ نموده و با یک تکه سیم کوتاه سالم بودن رله را مطابق شکل تست می نماییم. بدینگونه که یک طرف سیم را در قسمت افقی کانکتور متصل به رله ثابت نگه داشته و طرف دیگر آنرا در قسمتهای عمودی جابجا می کنیم. در این حالت قفل دربها باز و بسته خواهند شد که نشان دهنده سالم بودن رله است در غیر اینصورت رله معیوب است و بایستی تعویض گردد.
 • در روش دوم یک رله سالم در دست خود نگه دارید و با رله روی مستر سوئیچ خودرو عوض کنید در صورت کار کردن رله معیوب است.

خرابی دزدگیر

در صورتی که با زدن دکمه قفل سوئیچ سیستم قفل مرکزی کار نکند ممکن است سیستم قفل مشکل داشته باشد در غیر اینصورت احتمال خرابی دزدگیر وجود دارد که باید تعویض گردد.

 

عیب یابی سیستم قفل مرکزی خودرو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.