مهمترین تفاوت های آیفون صوتی و آیفون تصویری

مهمترین تفاوت های آیفون صوتی و آیفون تصویری

  1. اولین تفاوت آیفون های صوتی و تصویری منبع اصلی تامین برق آنهاست. منبع برق برای آیفون های صوتی دستگاه ترانس و برای آیفون های تصویری برد تغذیه است. این برد تغذیه یک برد کوچک الکترونیکی بوده که درون مانیتور تعبیه شده است. اگر این برد الکترونیکی آسیب ببیند کار آیفون های تصویری مختل می شود.

آیفون های تصویری مجهز به دستگاه ترانس نیز هستند اما این ترانس تنها تامین کننده برق چراغ های زیر جا اسمی و قفل باز کن است.

مهمترین تفاوت های آیفون صوتی و آیفون تصویری

  1. دومین تفاوت آیفون های صوتی و تصویری نحوه تولید هشدار زنگ آیفون است. در آیفون های صوتی هشدار زنگ در پنل تولید شده و سپس از طریق سیم به گوشی هدایت می شود اما در آیفون های تصویری پنل یک فرمان برای مانیتور فرستاده و سپس مانیتور صدای زنگ را تولید کرده و پخش میکند.
  2. در آیفون های صوتی هر سیم (به جز سیم منفی) به صورت مجزا عمل می کند و در صورت قطع شدن تنها عملکرد مربوط به همان سیم مختل می شود اما در آیفون های تصویری اگر یک سیم قطع شود بسیاری از عملکرد های آیفون از کار خواهد افتاد.
  3. آیفون های تصویری برای کار کردن به برق ۲۲۰ ولت نیاز دارند در حالی که هیچکدام از انواع آیفون های صوتی به این میزان از ولتاژ نیازی ندارند.

مهمترین تفاوت های آیفون صوتی و آیفون تصویری

  1. اجزای آیفون صوتی شامل یک پنل، تعدادی گوشی در داخل واحدهای مجتمع، یک ترانس و یک قفل باز کن است. در آیفون های تصویری به جز این موارد قطعه دیگری به نام سوئیچر نیز به مدار اضاف می شود. آیفون های تصویری جدیدتر که به عنوان آیفون های کدینگ شناخته می شوند به جای سوئیچر دستگهاه دیکودر دارند.

مهمترین تفاوت های آیفون صوتی و آیفون تصویری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.