ویژگی های شیشه استاندارد برای پنجره های دو جداره

ویژگی های شیشه استاندارد برای پنجره های دو جداره

  • شیشه هایی با درجه A

شیشه های درجه A بهترین شیشه ها برای نصب در پنجره های دو جداره هستند زیرا این شیشه ها با کیفیت ترین شیشه های موجود هستند. شیشه های درجه A  فاقد هر گونه خال، ترک، خط و یا عدم دید هستند. این شیشه ها بسیار شفاف می باشند.

  • اسپیسر آلومنیومی استاندارد

در بین شیشه های دو جداره از فضا پرکن هایی کاملا یکنواخت و یکپارچه استفاده شده باشد. در این اسپیسر ها نباید هیچ خط و شکافی باشد تنها در یک نقطه باید یک خط اتصال دیده شود که مربوط به اتصال اضلاع اسپیسر به همدیگر است.

  • وجود چسب بوتیل تزریق شده

اولین چسبی که باید بین شیشه های دو جداره زده شده باشد چسب بوتیل تزریق شده است. این چسب حتما باید تزریق شده باشد و اگر به جای آن از چسب بوتیل نواری استفاده شده باشد نشان دهنده غیر استاندارد شیشه دو جداره است.

در صورتی که بین دو شیشه از چسب بوتیل تزریقی استفاده شده باشد نباید اسپیسر آلومنیومی از روبرو مشاهده شود. چسب اولیه بوتیل تزریق شده باید با چسب ثانویه به قدری یکدست ترکیب شده باشد که رنگی ثابت داشته باشد و به شکل یکنواخت اسپیسر را پوشانده باشد.

ویژگی های شیشه استاندارد برای پنجره های دو جداره

  • وجود چسب ثانویه پلی سولفاید

در شیشه های استاندارد دو جداره علاوه بر چسب بوتیل تزریق شده که چسب اولیه برای بین دو شیشه جداره است باید از چسبی ثانویه از جنس پلی سولفاید نیز استفاده شده باشد. برای اینکه مطمئن شوید از پلی سولفاید با کیفیتی به عنوان چسب دوم استفاده شده باشد کافی است از روبرو به شیشه های دوجداره نگاه کنید.

در صورتی که از چسب اولیه بوتیل تزریق شده و چسب ثانویه پلی سولفاید استفاده شده باشد باید نوار دور تا دور اسپیسر آلومنیومی مشکی باشد و به شکلی کاملا یکنواخت اسپیسر را پوشانده باشد به طوری که هیچ گونه خللی از اسپیسر قابل مشاهده نباشد. ضخامت این نوار مشکی در یک شیشه دوجداره استاندارد باید ۵ میلی متر باشد.

  • وجود سوپاپ گاز

در یک شیشه دو جداره استاندارد باید دو عدد سوپاپ گاز در یک طرف شیشه دو جداره روی قسمت اسپیسر آلومنیومی دیده شود. در شیشه های دوجداره ای که فضای بین دو شیشه با گاز آرگون پر شده باشد باید اختلاف دمایی محسوس بین جدار داخلی و جدار بیرونی آن وجود داشته باشد. بخش داخلی پنجره باید سطح گرمتری سبت به بخش بیرونی پنجره دو جداره داشته باشد. در صورتی که سطح درونی و خارجی پنجره هم دما بودند یعنی گاز آرگون بین دو جداره شیشه تزریق نشده است.

ویژگی های شیشه استاندارد برای پنجره های دو جداره

  • وجود مواد جاذب رطوبت در فضای بین دو شیشه

در شیشه های دو جداره استاندارد باید بین دو جدار شیشه مواد جاذب رطوبت (سلی کاژل) تزریق شده باشد.  این مواد جاذب رطوبت، رطوبت بین دو جداره را جذب کرده و مانع از بروز حالت مه گرفتگی بین دو جداره شیشه می شوند.

اگر فضای بین دو شیشه بخار دیده شود یعنی شیشه دو جداره استاندارد نبوده و مواد جاذب رطوبت در اسپیسر وجود ندارد. شیشه های دو جداره ای که دارای مواد جاذب رطوبت در بخش اسپیسر باشند در صورت تکان دادن صدایی مانند صدای دانه های شن و ماسه می دهند.

ویژگی های شیشه استاندارد برای پنجره های دو جداره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.