آشنایی با کلیدهای برنجی

آشنایی با کلیدهای برنجی

کلیدهای برنجی یکی از انواع کلیدهای رایج در بازار هستند که ضریب ایمنی بسیار بالایی دارند. این نوع کلیدها به دلیل ایمنی بالایشان بیشتر برای دربهای ورودی استفاده می شوند.

آشنایی با کلیدهای برنجی

کاربرد کلیدهای برنجی در قفل درب های چوبی

کلیدهای برنجی برای انواع قفل درب های چوبی مناسب هستند. معمولا قفل این نوع درب های چوبی با توجه به نوع کلیدهای برنجی و سازوکار آنها بر روی درب نصب می شود. برای درب های چوبی ابتدا قفل مورد نظر نصب می شود و سپس کلید برنجی متناسب با نوع قفل تراش خورده و تنظیم می شود. این کلیدها با انواع قفلهای ساده همسان سازی شده و کاملا اختصاصی هستند.

قفل درب های چوبی به دو روش دستی یا اتصال به انواع درب ها نصب می شوند و هر کسی می تواند برای قفل درب چوبی خود کلیدهای برنجی بسازد. صنعت قفل سازی در واقع به معنی نصب قفل درب چوبی به روش دستی وکلیدسازی به کمک انواع درب ها است.

اما نوع دیگری از کلیدسازی نیز وجود دارد که بیشتر به کلیدهایی اطلاق می شود که به صورت دستی و به وسیله یک صفحه کلید کنترل کننده برای قفل های درب چوبی تهیه می شوند.

با پیشرفت صنعت کلیدسازی امروزه انواع متفاوتی از کلیدهای برنجی در انواع قفل های درب چوبی بکار می روند. در گذشته کلیدهای برنجی با توجه به نوارهای سوراخ شده روی قفل درب های چوبی طراحی می شد اما در سال های اخیر کلیدهای برنجی نوینی طراحی شده که با توجه به نوع قفل درب چوبی به کار گرفته می شوند.

قفل های جدید درب های چوبی به عنوان قفل درب چوبی کنترل شونده عددی شناخته می شوند که برای باز نمودن آنها کلیدهای برنجی طراحی می شود. کلیدهای برنجی این نوع درب ها دارای شیارهایی خاصی است که به وسیله ماشین برداده برداری (دستگاه کلید سازی) ایجاد می شوند.

 

آشنایی با کلیدهای برنجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.