دلیل استفاده از گاز آرگون در شیشه های دو جداره

دلیل استفاده از گاز آرگون در شیشه های دو جداره

اهمیت نصب شیشه های دو جداره

امروزه به دلیل افزایش آلودگی های صوتی و زیستی و اهمیت صرفه جویی در منابع انرژی تجدید ناپذیر همچون گاز استفاده از شیشه های دو جداره به عنوان عایق حرارتی، صوتی اهمیت خاصی پیدا کرده است. در سال های اخیر شیشه های دو جداره به گزینه اول برای نصب در پنجره های کوچک و بزرگ خانه های نوساز تبدیل شده اند.

پنجره های دو جداره به طور موثری مانع از ورود آلودگی های زیستی و هوای آلوده به درون خانه ها و محل کار می شوند که نشان از اهمیت نصب این شیشه ها مخصوصا در کلان شهرهای آلوده کشور دارد.

متاسفانه در سال های اخیر مصرف سرانه انرژی در کشور ایران بسیار بالا است و به طور سالیانه این میزان مصرف انرژی افزایش پیدا کرده است که تامین این حجم بزرگ از انرژی، فشار زیادی به بخش صنعت وارد می کند.

بیشترین مصرف انرژی در ایران مربوط به مصرف انرژی در وسایل سرمایشی و گرمایشی است و مصرف سوختی پرکاربرد همچون بنزین پس از آن قرار می گیرد. در واقع میزان مصرف انرژی در ایران ۲ تا سه برابر متوسط جهانی است و بخش زیادی از این اتلاف انرژی مربوط به وسایل سرمایشی و گرمایشی منازل وادرات است.

این مساله نشانگر اهمیت لزوم صرفه جویی در انرژی و پیشگیری از اتلاف آن است. پنجره ها ودرب ها نقش بسیار مهمی در اتلاف انرژی دارند. نصب شیشه های دو جداره در پنجره های کوچک و بزرگ نقش بسیار مهمی در صرفه جویی و پیشگیری از اتلاف انرژی دارد.

دلیل استفاده از گاز آرگون در شیشه های دو جداره

شیشه های دو جداره اغلب از دو یا چند شیشه ساخته می شود که بر روی چهارچوب پروفیل آلومنیومی به شکل موازی با هم نصب می شوند و بخش درونی فریم را با موادی جاذب رطوبت پر می کنند و سپس کاملا درزگیری می شوند.

آن گاه نوبت به مرحله نصب فریم روی شیشه می رسد. سپس باید فاصله بین دو شیشه را با گاز آرگون پر کرد که این عمل به شکل اتوماتیک صورت می گیرد. در نهایت برای درز بندی نهایی از چسب پلی‌سولفید برای پر کردن شیشه های دو جداره استفاده می شود.

فاصله بین دو شیشه را باید با گاز آرگون یا هوای خشک پر کرد و مساله مهم این است که این گار یا هوا باید فشاری معادل با فشار محیط داشته باشد و در صورتی که این فشارها با هم برابر نباشند شیشه ها ترک برداشته و می شکنند.

استفاده از یک گاز مناسب در بین دو شیشه موجب ایجاد فضایی ایزوله بین دو شیشه می شود که مانع از اتلاف انرژی می شود. برای پیدا کردن مناسب ترین گاز برای شیشه های دو جداره آزمایش های زیادی بر روی گاز های مختلف انجام شده است.

دلیل استفاده از گاز آرگون در شیشه های دو جداره

برای این کار گازهای زیادی چون دی اکسید کربن، نیتروژن، فلوئورو کربن ها، نیتروژن خشک و گازهای بی اثری همچون آرگون ،زنون و کریپتون مورد آزمایش قرار گرفتند. در این آزمایش ها مشاهده شد نیتروژن نمی تواند موجب ایزوله شدن فضای بین دو شیشه شود.

گاز دی اکسید کربن نیز به دلیل اسیدی بودن با پوشش شیشه ها واکنش داد و فلوئور و کربن ها نیز به دلیل عدم ثبات در برابر نور خورشید پس از مدتی موجب ایجاد لکه روی شیشه ها شدند.

این آزمایش ها نشان داد مناسب ترین گازها برای قرارگیری در بین شیشه ها گازهای بی اثر آرگون ، گزنون و کریپتون می باشد زیرا این گازها پایدار بوده و هیچگونه واکنشی با سطح شیشه نداده و تحت تاثیر نور خورشید نیز قرار نگرفتند. از طرفی این گازهای بی اثر حرارت را به میزان بسیار کمی انتقال می دهند و فضای بین دو شیشه را به خوبی ایزوله می کنند.

دلیل استفاده از گاز آرگون در شیشه های دو جداره

پس مناسب ترین گازها برای قرار گیری در شیشه های دو جداره گازهای بی اثر هستند. در میان گازهای بی اثر گاز آرگون فراوانی بیشتری در طبیعت دارد و به همین دلیل بهترین گاز برای پر کردن فضای بین شیشه های دو جداره است. آرگون به دلیل فراوانی بیشتر، قیمت پایین تری نیز نسبت به گازهای بی اثر دیگر داد.

از طرفی گاز آرگون کاملا غیر سمی است و در صورتی که شیشه دو جداره بشکند نشت این گاز خطری برای افراد درون ساختمان نخواهد داشت.

دلیل استفاده از گاز آرگون در شیشه های دو جداره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.